San Antonio Rodeo - Michelob Ultra Courtyard Stage, Keith Urban night —  San Antonio, TX