Thirsty Horse Saloon —  San Antonio, TX

2335 NW Military Hwy, San Antonio, TX 78231